supporten@riskprio.se
Kontakta oss
E-post
info@riskprio.se

Adress
YIO Consulting AB
Strindbergsgatan 49
115 53 STOCKHOLM
Säkerhet och trygghet
https
Krypterad överföring
PDF/A
Arkivbeständig lagring av alla rapporter
Användaruppgifter
Trygg hantering av lösenord etc
Intergrering
Flexibel integrering med extern databas
Om...
År 1996
En idé om att skapa ett system som analyserade säkerheten på en verksamhet, ledde till att den första versionen tog form.
År 1997
Kom den första versionen, då på CD-skiva.
Uppsala Akademiska Sjukhus var den första kunden som använde säkerhetsanalys som den då namngavs till läs mer…